ព័ត៌មានពិព័រណ៍

 • AAPEX 2019 in Las Vegas USA

  AAPEX 2019 នៅ Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិក

  ឆេងបានចូលរួមកម្មវិធី AAPEX 2019 នៅឡាសវេហ្គាសសហរដ្ឋអាមេរិក! ពេលវេលា៖ ខែវិច្ឆិកា ០៥- វិច្ឆិកា -០៧.២០១២ ស្តង់គ្មាន។ : ១០១២៣ សាន់ដេពិព័រណ៍ឡាសវេហ្គាសរដ្ឋណេវ៉ាដា
  អាន​បន្ថែម
 • Automechanika Frankfurt 2018

  Automechanika Frankfurt 2018

  ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង - Jiangxi Checheng បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Automechanika Frankfurt 2018! ពេលវេលា៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា -១៥.២០១៨ ស្តង់លេខ .១០,១០ G50
  អាន​បន្ថែម
 • 2017 Spring Canton Fair

  ពិព័រណ៍និទាឃរដូវកានតុន ២០១៧

  អ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានចូលរួមពិព័រណ៍និទាឃរដូវកានតុន ២០១៧! ពេលវេលា៖ ថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា -១៩.២០១៧
  អាន​បន្ថែម