Automechanika Frankfurt 2018

img

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង - Jiangxi Checheng បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Automechanika Frankfurt 2018!
ពេលវេលា៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា -១៥.២០១៨
លេខស្តង់: ១០.១ G៥០


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកញ្ញា ១៦-២០១៨